Co udělat při zjištění škody?

Každá škoda je specifická ale vždy platí:

  1. Provést takové úkony, aby byla škoda co nejlépe prokazatelná – fotodokumentace, policie, svědci …
  2. Zabránit vzniku dalších možných škod zabezpečením místa škody a provedením nezbytných úkonů zabraňujícím zvětšení škody nebo vzniku dalších škod.
Jak nahlásit škodu?

Škodu byste měli hlásit s rozmyslem a pokud možno v klidu a bez zbytečných odkladů.
Umožňuje-li to situace, poraďte se před nahlášením vždy sodborníkem, případně ponechte nahlášení na něm.
Zkontrolujte si svou pojistnou smlouvu (platnost, uhrazení, výluky, výklad pojmů).

Jaké dokumenty si připravit?

Vždy je třeba doložit číslo pojistné smlouvy, popis vzniku škody, dokumenty prokazující rozsah poškození a výši škody.
Doporučujeme se před nahlášením poradit s odborníkem případně nechat vše na něm.