Řešení škod

Co udělat při zjištění škody?

Každá škoda je specifická ale vždy platí:

  1. Provést takové úkony, aby byla škoda co nejlépe prokazatelná – fotodokumentace, policie, svědci …
  2. Zabránit vzniku dalších možných škod zabezpečením místa škody a provedením nezbytných úkonů zabraňujícím zvětšení škody nebo vzniku dalších škod.
Jak nahlásit škodu?

Škodu byste měli hlásit s rozmyslem a pokud možno v klidu a bez zbytečných odkladů.
Umožňuje-li to situace, poraďte se před nahlášením vždy sodborníkem, případně ponechte nahlášení na něm.
Zkontrolujte si svou pojistnou smlouvu (platnost, uhrazení, výluky, výklad pojmů).

Jaké dokumenty si připravit?

Vždy je třeba doložit číslo pojistné smlouvy, popis vzniku škody, dokumenty prokazující rozsah poškození a výši škody.
Doporučujeme se před nahlášením poradit s odborníkem případně nechat vše na něm.

Kontakty

Suprom a.s.

Lánovská 633/1
543 01 Vrchlabí
Tel:739 610 259
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zde si můžete sjednat cestovní pojištění

Odpovědnost za škody 25 mil.Kč
Neomezené limity plnění za léčebné výlohy
Připojištění sportovních potřeb
Připojištění za škodu na zapůjčeném vozidle
Připojištění asistence pro vaše auto pro případ poruchy a nehody

Sjednat

Produktový list