Proč se pojistit ?
Jsem zodpovědný za sebe, své blízké, svůj majetek …

Každý chybuje a může svou chybou způsobit velkou škodu.
Jsou nebezpečí, která lidé nemohou ovlivnit.
Život každého se může ve vteřině změnit bez ohledu na jeho majetek či postavení.
Pojištění je postaveno na vzájemné solidaritě pojištěných.

Co a jak si pojistit?
Škody, které mohu způsobit sám a škody, které mohou vzniknout mně.
Stanovím si nebezpečí, která chci pojistit a výši pojistného krytí.

Vybrat pojistku z nabídky produktů pojišťoven je pro laika velmi obtížné. Snadno dojde k chybě, která se ukáže až při vzniku škody.
Proto je vhodné si sestavit seznam všeho, co chci pojistit a proti čemu.
Na základě tohoto seznamu si nechat sestavit nabídku a prověřit, zda obsahuje vše, co jsem požadoval.

Jaké pojištění (pojišťovnu) si vybrat?
Je pro mně důležitá výše pojistného, rozsah pojistného krytí? Nebo kompromis mezi cenou a kvalitou?

Všechny pojišťovny vycházejí ze stejných statistických dat.
Rozdíl v ceně pojistného závisí na režijních nákladech a na počtu výluk nebo výši pojistných limitů.